Granly Vandværk a
Granly Vandværk a.m.b.a. takstblad gældende for kalenderåret 2017. Godkendt af Aalborg Kommune 5. december 2016
Alle priser er angivet uden moms
         
  Vandplanlægning - Takster for forbrugere for privat, almen vandforsyning. Rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen har godkendt anlægs- og driftsbidragene for 2017 for vand leveret til forbrugerne under Granly Vandværk a.m.b.a., jf. Vandforsyningsloven § 53, og som udgør:  
         
  1) Bidrag til hovedanlæg pr. enhed: Parcelhuse og boligblokke 3.300,00 kr.  
  2) Bidrag til forsynings- og stikledning: a. Parcelhuse og boligblokke  7.450,00 kr.  
         
  3) Medlemsindskud:  
    Opkræves hos nye ejere i forbindelse med ejerskifte 400,00 kr.  
         
  4) Driftsbidrag:  
    Vand pr. m3 (private) 4,00 kr.  
- plus bidrag til Åben Land-samarbejdet 0,06 kr.
- plus bidrag til Grundvandsbeskyttelse 1,40 kr.
ialt:  5,46 kr.
   
Vand pr. m3 (virksomheder mm.) 7,00 kr.
- plus bidrag til Åben Land-samarbejdet 0,06 kr.
- plus bidrag til Grundvandsbeskyttelse 1,40 kr.
ialt: 8,46 kr.
   
Faste afgifter:
Fast årlig afgift - parcelhus og boligblokke med een måler 1.000,00 kr.
Fast årlig afgift - ejerlejlighed i boligblok med egen måler 1.000,00 kr.
Fast årlig afgift - ejerlejlighed i boligblok med fælles måler 500,00 kr.
Fast årlig afgift - grund 500,00 kr.
Fast årlig afgift - virksomheder 1.000,00 kr.
         
    Kloakafgiften pr. m3 21,57 kr.  
    Vandskat og drikkevandsbidrag (5,86+0,39 ) pr. m3 6,25 kr.  
         
    Ved et forbrug på 100 m3 (private) i 2017, er prisen pr. m3 55,88 kr.